Monday, December 6, 2021

Không Gặp Nhau Trên Bến Đợi - Thuyên Huy

 Không Gp Nhau Trên Bến Đi

Chiều chờ người trên sân ga Mường Mán ngày buông xuôi sách vở năm vừa xế tuổi mười chín
 Không gặp lại nhau trên bến đợi

Chuyến tàu chiều đã bỏ sân ga

Người hẹn nhưng rồi người không tới

Tiếc chi lần cuối tiễn đi xa

 

Nắng tàn nấn ná trên lối cũ

Cây lá ngơ ngẩn chờ bóng ai

Ga vắng tiếng còi buồn cuối phố

Mắt rưng sầu thèm cái vẫy tay

 

Những gì của một thời kỷ niệm

Tưởng chừng cùng chuyến tàu trăm năm

Sân ga tàu cứ đi rồi đến

Cúi mặt người lặng lẻ khóc thầm

 

Đường tàu ở lại sau mờ ảo

Qua khung cửa trống phố hắt hiu

Mùa Thu chợt đến thay màu áo

Bến đợi lạnh lùng nắng cuối chiều

 

Thuyên Huy

Cũng đầu Thu 2020

 

No comments: