Monday, December 6, 2021

Chấp Vá Sầu Dệt Nhớ Nhung - Nguyễn Đạm Luân

 Chấp Vá Sầu Dệt Nhớ Nhung
 
Một chút mặt trời trong mắt trong

Hồn đau theo nhịp phím tơ chùng

Em ngồi chấp vá sầu lên áo

Tôi đứng bên đường dệt nhớ nhung

 

Gom góp nắng chiều hong tuổi mơ

Tương tư từ độ biết mong chờ

Gác buồn nghiêng bút nằm trăn trở

Dỡ dang bỏ đó lá tình thư

 

Lẻ loi lá úa rụng ngoài sân

Cũng mùa Thu xưa lại một lần

Em ngồi chấp vá sầu ngày cũ

Tôi đứng với tay mộng xa dần

 

Chấp vá làm gì cho vấn vương

Áo đã phai màu nhạt phấn hương

Nhớ nhung cũng chỉ là mộng tưởng

Tôi em hai ngả rẻ trên đường

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: