Friday, December 17, 2021

Tâm Sự Một Người - Nguyễn Cang

 TÂM SỰ MỘT NGƯỜI

 


Chim bay về núi tối rồi

Hoàng hôn xuống thấp rã rời mắt trông

Thuyền trôi lạc lõng giữa dòng

Chân mây tím ngắt hư không ngậm ngùi

Người đi biền biệt phương trời

Bước chân sỏi đá xa xôi có mòn?

Điệu hò kết chặt lòng son

Cô liêu một nhánh héo hon tháng ngày

Chim trời mỏi cánh còn bay

Mùa đông giá rét lắt lay muộn phiền

Cho tôi một sáng bình yên

Trời thôi giông bão chợ phiên tìm về

Người đi mấy dặm sơn khê

Tôi đây một bóng não nề trúc mai

Đêm đông giọt lệ vắn dài

Chong đèn đối bóng vì ai khóc thầm !

 

Nguyễn Cang (Dec. 14, 2021)

No comments: