Tuesday, December 14, 2021

Khép Vạt Áo Bay - Thuyên Huy

 Khép Vạt Áo Bay
 Người về khép vạt áo bay

Bỏ chiều nắng Hạ lại đây chạnh sầu

Ngậm ngùi phượng mõi mắt sâu

Vành nghiêng nón lỡ che đầu tạ ơn

Dấu quen lối cũ biết hờn

Tóc lơi nửa mái chập chờn gió bay

Dáng xưa cũng đó gầy vai

Áo bay khép vạt cho dài tương tư

Xin ai một chút tình hờ

Mai sau không phải đời tơ vương đời

Cuối đường người chợt thấy vui

 

Thuyên Huy

No comments: