Wednesday, December 8, 2021

Kỷ Niệm Một Thời - Nguyễn Cang

 KỶ NIỆM MỘT THỜI

(Tình cờ gặp lại em...ở Cái Bè (Định Tường) thời chinh chiến trước 1975) Ta gặp em bên chợ nổi Cái Bè

Lòng bỡ ngỡ em vội che nón lá

Dòng sông lạnh tiếng quốc kêu hối hả

Chuyến đò đời rộn rã ký ức xưa

 

Giọng ai hò gợi nhớ buổi học trưa

Giờ tan lớp chia tay ngoài đầu ngõ

Chiếc cặp nhỏ  mang nặng tình chưa tỏ

Ta và em hai ngã tím đường quê

 

Đời chiến chinh qua mấy nẻo sơn khê

Đêm  mơ ước  một  ngày về thành phố

Để  tìm  lại con đường xưa  lá đổ

Cầm tay nhau cho tình thấm  hương  nồng!

 

Bỗng một hôm con sáo vội sang sông

Nên lỗi hẹn, câu thề đành bỏ dỡ

Lưu bút ngày xanh trao tình nhung nhớ

Khắc trong tim giờ theo gió mây bay...

 

Kỷ niệm  xưa đã chết theo tháng ngày!!!

 

Nguyễn Cang

(Nov. 30, 2021)

No comments: