Tuesday, December 21, 2021

Ngập Ngừng Chân Giáo Đường - Thuyên Huy

 Ngập Ngừng Chân Giáo Đường
 


Giáo đường chiều muộn tiếng chuông

Em chân bước vội mù sương phố dài

Ngập ngừng vàng áo Thu bay

Vạt bâng khuâng nhớ vạt lây lất sầu

Đường xưa lá sớm thay màu

Lối quen chợt lạ xạc xào tiếng mưa

Người đi bên ấy về chưa

Nón nghiêng vành ngã giọt thưa giọt đầy

Khẳng khiu đá tượng Chúa gầy

Bài ca thánh lễ chấp tay tự tình

Khép đời cuối khúc cầu xin

 

Thuyên Huy

Chiều ngoài sân nhà thờ Our Lady’Church 2021

No comments: