Wednesday, December 29, 2021

Người Khách Lạ Bên Sông Chiều - Thuyên Huy

Người Khách l Bên Sông Chiu

Từ ngày người bỏ phố Gò Dầu năm xưa

 

Chiều xuống bên kia sông

Ngập ngừng người khách lạ

Bên này chợ phố đông

Đường rẻ đường mấy ngả

 

Qua cầu áo trắng bay

Tà thương vương tà nhớ

Đong đưa cành phượng gầy

Thánh lễ chiều chuông đổ

 

Người lạ hồn ngẫn ngơ

Muộn chuyến xe khách vắng

Con ngựa già thờ ơ

Gượng chân gầy trĩu nặng

 

Nơi này cũng phố xưa

Một chiều nào quán nhỏ

Ai che nón ngoài mưa

Ai ngồi thương rồi nhớ

 

Lối cũ lạ mà quen

Vẫn là người năm cũ

Cũng chiều muộn lên đèn

Ai đành đi bỏ phố

 

Thuyên Huy

Mùa nắng xa xứ 2021 

No comments: