Friday, December 17, 2021

Tết Về Bên Ngoại - Nguyễn Đạm Luân

Tết V Bên Ngoi

Viết nhớ ngoại thay một người quen giờ đã không còn tên
Tết mẹ dắt con theo về bên ngoại

Xuôi mái chèo đò lắc lư cuối sông

Chiều Ba Mươi cũng mưa rào năm ngoái

Lục Bình trôi rộn rã tím một dòng

 

Nhà ngoại đó mái tranh liêu xiêu vách

Bông Vạn Thọ vàng mấy cụm trước sân

Hàng trâm Bầu xạc xào ôm bờ rạch

Hôn trán con ngoại hôn biết bao lần

 

Bên chái hiên mẹ ngồi hong bếp lửa

Cá rô đồng rau Súng cúng ông bà

Gốc Mai già từ hôm qua rộn nở

Bạc sương pha từng sợi tóc ngoại già

 

Trên đình làng trống vang lùa pháo nổ

Trước sân hương gió thoảng khói nhang Xuân

Nhà ngoại nghèo vẫn nghèo như ngày cũ

Ngoại ôm con mùng Một Tết rưng rưng

 

Mẹ dắt đi ngoại theo ra đầu ngõ

Xuống đò con khóc ngoại hởi ngoại ơi

Biết Tết năm sau có còn ngoại đó

Đò xa ngoại xa sông cũng ngậm ngùi

 

Nguyn Đm Luân

Quê người 2020 

No comments: