Tuesday, December 21, 2021

Về Long Thuận Cho Gởi Theo - Thuyên Huy

 Về Long Thuận Cho Gởi Theo

Nhớ người xưa như Long Thuận nhớ Bến Cầu

 


Người về Long Thuận khi Thu tới

Cho tôi gởi theo trọn nổi lòng

Dù biết không còn ai để đợi

Nhưng vẫn nhớ hoài một nhánh sông

 

Nhớ cũng một Thu chiều lá rụng

Gặp em chờ tàu về Cẫm Giang

Bến Cầu sông rộ mùa bông Súng

Ngẫn ngơ thương quá áo Thu vàng

 

Rời bến em đón xe lên tỉnh

Tôi chờ chuyến về dưới miệt xuôi

Cẫm Giang thương ai buồn xao xuyến

Chia tay nhớ mãi dáng một người

 

Bôn ba ruỗi dong tìm danh phận

Miệt mài rồi đời vẫn trắng tay

Từ đó Thu về muộn lá rụng

Nhớ sao chiều đó áo em bay

 

Người về đừng quên cho tôi gởi

Nhớ như Long Thuận nhớ Bến Cầu

Ở đây rồi mùa Thu sẽ tới

Tìm đâu chiều xưa một chuyến tàu

 

Thuyên Huy

Xứ người cho tôi nhắn 2021

No comments: