Wednesday, December 1, 2021

Niệm Khúc Cuối - Nguyễn Cang

 NIM KHÚC CUI

 

( Họa bài Niệm Khúc Đời của Thuyên Huy)

 Chiều nghiêng nắng tắt giữa đời

Lặng nghe trong gió ngậm ngùi xác thân

Xin cho một nửa ngại ngùng

Nửa kia còn lại trống không cõi trần

Giang tay gánh nợ cùng nần

Hư hao cát bụi vô ngần thế thôi

Sang sông người đã đi rồi

Triều dâng sóng vỗ bồi hồi nhắc tên

Bây giờ còn nhớ hay quên

Trần gian ghé tạm ai người hiểu ta

Chim bay khuất núi không xa!

 

Nguyn Cang (Nov. 30, 2021)

 

Nim Khúc Đi

 

Ta về đứng giữa dốc đời

Nhìn hoàng hôn nhốt tuổi người chung thân

Tiếc gì thuở biết ngại ngùng

Chấp tay lạy tạ hư không bụi trần

Trả đời một nửa nợ nần

Cố gom góp lại chỉ ngần ấy thôi

Tình xa cũng đã xa rồi

Đâu đây trống giục liên hồi gọi tên

Ngày sau nếu lỡ lầm quên

Thì thôi cứ đó để mình nhớ ta

Đường thiên thu chẳng còn xa

 

Thuyên Huy

*Trên dốc đồi Lake Boga chiều chờ nắng tàn 2019

 

No comments: