Saturday, December 25, 2021

Cảm Tạ Và Cáo Lỗi - 304Đen

 

Cm T Và Cáo Li

    Trong thời gian qua, 304Đen đã nhận được rất nhiều bài vở giá trị, từ thơ tới văn và các thể loại khác do quý tác giả gởi tới, 304Đen xin cám ơn rất nhiều nhưng đáng tiếc, một số lớn các bài này không hợp với lập trường, chủ trương và đường lối cố hữu của mình, nên 304Đen buộc lòng, đành phải không đăng lên, mà chỉ giữ lại làm tài liệu tham khảo khi cần, 304Đen xin thành thật cảm tạ và cáo lỗi chuyện ngoài ý muốn, chẳng đặng đừng này. Thân kính chúc quý tác giả một năm mới Dương Lịch 2022 vui mạnh và vạn sự như ý.

304Đen mt ln na xin cm t và cáo liNo comments: