Wednesday, December 29, 2021

Những Giọt Cà Phê - Nguyễn Cang

 NHỮNG GIỌT CÀ PHÊ

Thơ cảm tác: 

 

Cà phê nhỏ  giọt tình sầu

Lặng nghe trong gió có màu hư không

Người đi bỏ lại dòng sông

Con tim ngóng đợi chờ mong nát nhừ

 

Cà phê nhỏ giọt tương tư

Hương thơm vị đắng tình như mất rồi

Cô liêu một nhánh xa xôi

Làm cho sợi nhớ rớt hoài ly anh

 

Cà phê nhỏ giọt long lanh

Ta như chiếc lá  lênh đênh giữa dòng

Tạ từ em có buồn không

Ly hương ngăn cách long đong tháng ngày

 

Cà phê nhỏ giọt vắn dài

Trăm năm còn lại trần ai khóc thầm

Ôm hoài một khối tình câm

Nghe như vọng tiếng xa xăm gọi về!

 

Nguyễn Cang (Dec. 18, 2021)

 

No comments: