Friday, December 17, 2021

Gió Và Nắng & Đông Phong - Nguyễn Thị Châu

GIÓ VÀ NẮNG.

 

Tình ta như cơn gió

Thổi mát lòng nhau thôi

Bay qua để rồi nhớ

Lưu luyến cả một đời

 

Gió ơi! Sao vụn dại

Đem tình gởi cho ai?

Đau lòng cơn gió thoảng

Thao thức suốt canh dài

 

Nắng Đông buồn mờ ảo

Gió Đông cũng đi qua

Mang theo tình hôm ấy

Nắng Gió cũng xót xa .

 

Sợi nắng buồn rơi rớt

Trên ngọn cỏ đầu cây

Khóc cho đời tình lở

Gió như thổi qua đây!

 

10-12-2021

Nguyễn thị Châu

 

ĐÔNG PHONG

 

Đông Phong trở giấc tràn vào

Bên hiên lá động buồn sao não nề

Người đi mấy dặm sơn khê

Có nghe tiếng gió bay về nơi xa

Đêm Đông lanh gió vào nhà

Tình ta nay đã rời xa mất rồi

Chỉ còn nhớ lại xa xôi!

Lời ru mật ngọt hết rồi còn đâu .

Thời gian còn được bao lâu?

Đông phong cũng khóc cũng sầu nhớ ai?

Qua rồi sau một cơn say

Quên đi men rượu đắng cay hơi nồng ...

Tình thơ viết vội mấy dòng

Cho người tình lở nhớ mong tháng ngày

Đông phong sương lạnh sớm mai

Cho tim héo hắt những ngày đi qua!

 

7-12-2021

Nguyễn thị Châu 

No comments: