Wednesday, December 8, 2021

Lối Cũ Cô Đơn Về - Thuyên Huy

 Lối Cũ Cô Đơn Về
 Âm thầm bước cô đơn

Lối cũ mình tôi về

Còn buồn nào buồn hơn

Muộn nắng chiều chân đi

 

Phố quen vắng hơn xưa

Thiếu hồi chuông giáo đường

Ngậm ngùi lá Thu đưa

Vàng theo gió mù sương

 

Quán nhỏ bài thương ca

Khói thuốc nhân ảnh mờ

Mơ màng dáng người qua

Ngồi chờ tình trong mơ

 

Như tượng đá trăm năm

Giấu kín nửa hồn sầu

Một đời câm lặng câm

Phố dài bước chân đau

 

Thuyên Huy

No comments: