Thursday, July 11, 2019

Ai Về Thăm Lại Cầu Quan Tây Ninh - vkp Phượng ngày nay & Nguyễn Cang & Việt Hải Los Angeles


AI VỀ THĂM LẠI CẦU QUAN TÂY NINH

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thương mến tặng ACE đã học và sinh sống ở Tây Ninh xưa

 
Sinh ra tại tỉnh Tây Ninh
Cầu Quan chở nặng thâm tình quê hương
Bên kia cầu là con đường
Thẳng lên Trảng Lớn phi trường trực thăng
Sư đoàn Hăm lăm (25) dóng quân
Bộ binh trận địa bao lần xông pha
Bên nây Liên Tỉnh Mười Ba (Liên tỉnh lộ 13)
Nhánh lên Núi Điện nhánh về trường xưa
Tây Ninh trung học đón đưa
Tỏa  về bốn hướng... Tình vừa lên ngôi
Chiến trường máu lửa ngút trời
Bỏ nghiên bút anh đành rời xa quê
Học hành che giấu hẹn thề
Em chôn nỗi nhớ ủ ê vào lòng
Xe qua Cầu Quan...  theo chồng
Chiến tranh dứt... anh chênh chông biển đời
Xứ người hồn mộng chơi vơi
Còn em góa phụ đơn côi lặng thầm
Buồn thương tri kỷ tri âm
Sống bằng kỷ niệm trăm năm lỡ làng!
Ai về thăm lại Cầu Quan???

  
Tháng 7/2019
vkp phượng ngày nay

 
Xin góp thêm mấy dòng cảm xúc để chia sẻ cùng thi hữu THTN.
Nguyễn Cang

   


Thăm trường xưa*

Tôi về tìm lại tuổi thơ
Lòng nghe dào dạt bên  bờ đại dương
Chim bay khuất núi mờ sương
Tôi cây khô đứng, ai thương cho mình?

    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua cầu Quan**

Bước qua mấy nhịp cầu Quan
Nhớ người xưa cũ lỡ làng giấc mơ
Đàn kia đã đứt dây tơ
Cung thương lỗi nhịp bơ phờ bấy lâu
Tỉnh say một chén cơ cầu
Bạn bè phiêu bạt tìm đâu bây giờ?
Người đi lạc bước bơ vơ
Có nghe thác đổ bên bờ quạnh hiu
Bể dâu trần thế cũng nhiều
Biết còn gặp lại người yêu trong đời?

 
Nguyễn Cang

trường xưa*: trung học Tây Ninh
cầu Quan**: cây cầu tại thị xã Tây Ninh


 
Cám ơn bài thi ca chị Phượng tả về quê hương,

 
Ai ơi còn nhớ đến cảnh Cầu Quan
Một chút quan san chút quê làng
Thoáng dĩ vãng về trong ký ức
Quê hương trong nỗi nhớ vô vàn...

 
Việt Hải Los Angeles.

 

 

No comments: