Monday, July 22, 2019

Nàng Xuân - Khôi Nguyên


Nàng Xuân (Thất Ngôn Trường Thiên)
 

Đông tàn chuẩn bị đón Xuân sang
Lả lướt nàng Xuân đẹp dịu dàng
Ong bướm tung tăng dâng mật ngọt
Nàng Xuân rạng rỡ vẻ đài trang.

 
Nàng đến chim rừng đua hát ca
Nàng cười cây cỏ kết nên hoa
Nàng nhìn vạn vật thay mầu áo
Nàng thở cho hơi ấm mọi nhà.

 
Tôi sợ ngày mai cảnh biệt ly
Dù nàng trở lại cũng Xuân thì
Biết còn giữ được lòng trong trắng
Hay bị thế tình chi phối đi...

 
Thời gian thấm thoát cứ trôi qua
Mái tóc nàng Xuân đã trở ngà
Nhưng trái tim hồng luôn sắc thắm
Nàng Xuân trẻ mãi vẫn không già…

 
Nàng Xuân (Thất Ngôn Bát Cú)

 
Nàng Xuân lần nữa tới cùng ta
Nàng đẹp sắc hương , dáng ngọc ngà.
Nàng đến chim rừng vang tiếng hát,
Nàng cười cây cỏ kết nên hoa,
Nàng nhìn vạn vật thay màu áo,
Nàng thở cho hơi ấm mọi nhà.
Nàng muốn bướm ong đừng bỡn cợt,
Nàng luôn bận rộn "khúc Xuân ca".

 
Khôi Nguyên

 

No comments: