Sunday, January 10, 2021

Chuyện Xưa Tích Cũ Cau Trầu - vkp Phượng tím

 (Chào mừng Tết Dương Lịch 2021 cây cau ở góc sân nhà trổ trái hai buồng)

 
 1 - CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ CAU TRẦU

 

Cau Xanh trổ trái hai buồng

Trầu Vàng thiếu vắng - thèm thuồng chút Vôi

Nhai cho đỏ thấm đôi môi...

Chuyện xưa tích cũ để đời mai sau:

Cưới xin phải có Trầu Cau

Từ Đường cúng bái vái chào Tổ Tiên

Trăm năm hạnh phúc thỏa nguyền

Lứa đôi bền chặt nợ duyên vợ chồng...

Bây giờ Cau Kiểng Trầu Không

Vôi cay cháy lưỡi - mặn nồng còn đâu?

Đành quên Mâm Quả Cau Trầu!

 

Saigon Tháng 1/2021 - vkp phượng tím

 

2 - THÊM MỘT TUỔI ĐỜI

 

Tuổi thêm một – buồn thêm mười

Còn gì vui nữa? Tám mươi cận kề!

Hành trình Đời – lắm nhiêu khê

Thế mà cũng đã đi về bình an...

Giờ ngồi đếm lại thời gian

Tâm tư ngơ ngác hoang mang bồn chồn

Quên sau – nhớ trước – mất hồn

Làm sao thụ hưởng hương thơm cuối đời?

Để còn đủ sức rong chơi

Hai mươi năm nữa – mệnh Trời ban cho!

Bỏ qua hết nổi âu lo

Tuổi thêm một – mừng vui to vạn lần!!!

 

Saigon Tháng 1/2021 - vkp phượng tím

No comments: