Sunday, January 10, 2021

Sợ Những Gì Em Nói - Thuyên Huy

 You say that you love the rain,

But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid,
You say that you love me too.

* Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare. Một số nguồn khác lại nói bài thơ này của Bob Marley, thông tin khác thì nói rằng đó là của một nhà thơ người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Qyazzirah Syeikh
Ariffin.

 

 Sợ Những Gì Em Nói

 

Nói yêu mưa

Em lại mở dù che khi mưa tới

Nói yêu mặt trời

Em lại đi tìm bóng mát khi nắng rực lên

Nói em yêu gió đến

Gió đến em lại khép cửa sổ phòng mình

Thế cho nên tôi sợ

Sợ em nói em yêu tôi

 

Thuyên Huy

*Đọc bài thơ không đề tựa này trên một trang mạng, thấy hay nên mạo muội, với mớ kiến thức hẹp hòi, thử phỏng dịch cho vui, đặt thay tác giả cho có đề tựa.

Tháng Giêng 2021

No comments: