Sunday, January 10, 2021

Nay Có Còn Nhung Nhớ - vkp Công chúa nhỏ & vkp Phương tím

 NAY CÓ CÒN NHUNG NHỚ
 Ngày hôm nay trời Saigon lành lạnh!

Thời tiết đổi thay? Áo mỏng phong phanh?

Đêm Cali có nồng ấm không anh?

Hình bóng cũ bây giờ còn nhung nhớ?

 

Saigon 4/1/2021 - vkp phượng  tím

 

BA NĂM TRƯỚC

 

Ngày Saigon vẫn nồng nàn nắng ấm

Đêm Cali có lạnh lẽo tâm can?

Càng níu càng xa khoảng lặng không gian

Mà quỹ thời gian cứ dần cạn kiệt!

     

 Saigon 4/1/2018 - vkp công chúa nhỏ

No comments: