Thursday, November 19, 2020

Chuyện Con Gái Ba Miền - Sưu Tầm

 Cô Gái NamÝ chèng ơi, 

Hổng được đâu,
Cái mặt ngầu,
Tui ớn lạnh,
Ngồi bên cạnh,
Rục rịch hoài,
Lỡ gặp ai.
Kỳ quá hà.
Thôi dzô trỏng,
Đồ quỷ sứ,
Để từ từ,
Nè cha nội!


Cô Gái TrungDị kể chi, 

Răng làm rứa.
Người chi mô,
Nhột thấy mồ
Anh bên nớ,
Tui bên ni,
Răng cớ gì,
Ưa lấn đất,
Mạ ra chừ,
Mang tiếng hư.
Nói nhỏ nì :
Túi nay hỉ.


Cô Gái Bắc

Em chả đâu,
Ngượng lắm đấy.
Ai lại thế,
Cứ như ranh.
Tí tẹo thôi,
Nhớ đấy nhé.
Mặt dầy tợn,
Chỉ nghịch ngợm,
Không ai bằng.
Cứ hung hăng,
Như quân cướp.
Thôi cũng được,
Phải giao trước.
Cấm chạy làng,
Hễ lang bang,
Em xẻo tất !!!

Không đề tên tác giả

Sưu tầm

304Đen – llttm -YD

 

No comments: