Sunday, November 15, 2020

Khi Rừng Thu Xưa Khóc - Nguyễn Đạm Luân

Khi Rừng Thu Xưa Khóc

 

Khi rừng thu xưa khóc

Trời  ray rứt buồn theo

Con ngựa già mệt nhọc

Lê lết chuyến xe nghèo

 

Người ngồi tay giấu mặt

Nhớ ngày tháng đi qua

Chiều chưa lên nắng tắt

Tình cứ dần tình xa

 

Lưng chừng đồi tiếng ngựa

Mỏi vó cuối rừng thu

Gom lá vàng nhóm lửa

Từ tạ chút tình hờ

 

Khi rừng thu xưa khóc

Lối cũ đường dài thêm

Vẫn một đời cô độc

Từ đó người mất tên

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: