Tuesday, November 3, 2020

Phố Sang Mùa Lâu Rồi - Nguyễn Đạm Luân

 Phố Sang Mùa Lâu Rồi

 

Nhớ Nguyễn Thị HT, một lần hỏi phố sang mùa chưa, câu trả lời chưa kịp, đã bỏ phố cũ trường xưa theo chồng của những năm sáu chín bảy mươi.

 

Đường về nắng vội tắt

Phố sang mùa lâu rồi

Mờ sương chiều hiu hắt

Xào xạc lá Thu rơi

 

Người nhẩm đếm tuổi lá

Thương ngày tháng phù du

Tình qua chưa kịp nhớ

Dang dở nửa bài thơ

 

Thu cứ là Thu cũ

Ngõ xưa cũng đi về

Mang theo thương và nhớ

Bài tình ca lê thê

 

Khúc kinh cầu bỏ lỡ

Người cúi mặt khóc thầm

Muôn chiều vàng lá đổ

Buồn nỗi buồn trăm năm

 

Hun hút đường thiên lý

Cuối nẻo người gọi người

Một thuở tình mộng mị

Phố vẫn lá Thu rơi

 

Nguyễn Đạm Luân

Phố người những ngày không biết giận 2019

No comments: