Tuesday, November 24, 2020

Thuyền Ba Ba Chở Nặng Giọt Sầu - vkp Phượng tím

 THUYỀN BA BA CHỞ NẶNG GIỌT SẦU   

                 ***        

Ba Ba chở nàng Tím Lan

Chông chênh Thuyền cố vượt sang bến tình

Yêu thương gói trọn niềm tin...

 

                 ***

Nặng lòng Lan Tím  đẹp xinh mỹ miều

Nên Cau  say đắm nâng niu...

 

                ***

 Thuyền Ba Ba lặng lẽ buồn thiu quay về:

Suối nguồn thuở trước hẹn thề...

               ***

Xót xa thân phận chân quê đưa đò

Tình yêu không bán – chỉ cho

Sóng lòng càng nén càng to nổi sầu

Thuyền cô độc... Lan Tím  đâu???

                      

 Saigon Tháng 11/2020

 vkp phượng tím

No comments: