Monday, November 9, 2020

Người Đi Rừng Sang Thu - Nguyễn Đạm Luân

 Người Đi Rừng Sang Thu

 

Người đi rừng nửa chừng Thu

Ngậm ngùi lá chết hồn ru cõi trời

Như hôm người tiễn đưa người

Gầy tay buông xuống bỏ đời chia xa

Ngõ về đếm tuổi Thu già

Chút tình ghì níu chỉ là cố nhân

Còn đây nửa đoạn hồng trần

Sắc màu son phấn chỉ ngần ấy thôi

Người đi cũng đã đi rồi

Thu buồn ngoãnh mặt ngậm ngùi rừng mơ

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: