Saturday, November 28, 2020

Hát Giữa Rừng Thu - Nguyễn Đạm Luân

 Hát Giữa Rừng Thu

 Cũng ở nơi cùng mùa thu với một người

 


Người về hát giữa rừng thu

Vàng khô lá rụng buồn ngu ngơ sầu

Xót xa một thuở biết nhau

Bài ca như khúc kinh cầu tạ ơn

Gọi mưa về gội rửa hồn

Cho người rũ sạch màu son phấn đời

Một lần cũng đủ cuộc vui

Cuộc vui giấu lệ của người với ta

Chợt hồn rã bóng chiều tà

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: