Monday, November 9, 2020

Ông Trời Thời Dân Chủ - Khôi Nguyên và bạn hữu xướng họa

 Ông Trời Thời Dân Chủ


Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông

Thượng đế bao phen phải nhọc lòng

Xuân thắm muôn dân xin giữ mãi

Hè oi bá tánh chẳng cầu mong

Thu buồn sắc lá khơi thơ ý

Đông lạnh màu tang hủy được không

Bắc Đẩu Nam Tào tuân thượng lệnh

Trưng cầu dân ý vẫn chưa xong

 

Khôi Nguyên

 

HỌA: SỐNG THEO BỐN MÙA

Xuân Hạ Thu rồi nay đến Đông,

Bốn mùa lẩn thẩn xót se lòng.

Xuân tươi sắc thắm chim trằn trọc,

Hạ héo vòng hoe ve ngóng mong.

Thu úa lá vàng nai góc ngẩn,

Đông se tuyết lạnh hạc đồng không.

Trời ban t cảnh quanh năm tháng,

Phải sống theo thời thế mới xong.

HỒ NGUYỄN (06-11-2020)

Họa vận : Bốn Mùa Thay Đổi

 

Thiên tai thiệt hại nặng mùa Đông 

Bão lụt nguy cơ khổ xót lòng 

Ấm áp Xuân hồng ai cũng thích 

Oi nồng Hạ nóng kẻ nào mong

Thu buồn cám cảnh hàn băng có 

Bấc lạnh cầm tay buốt giá không !

Thời tiết thiên nhiên luôn vẫn vậy 

Bốn mùa thay đổi thế là xong !...

 

Mai Xuân Thanh 

Ngày 05/11/2020

 

No comments: