Sunday, August 6, 2023

Có Phải Thu Buồn Hơn Hạ - Nguyễn Đạm Luân

 Có Phải Thu Buồn Hơn Hạ

 


Có phải thu buồn nhiều hơn hạ

Lá hoa gì cũng một kiếp đời

Đường lại qua người quen kẻ lạ

Chia ly thì đâu có gì vui 

 

Lá khô vàng lìa cành thu tới

Phượng úa màu xa nhánh hạ tàn

Thu tới buồn nhưng mấy ai đợi

Người nhớ người khi bóng hạ sang

 

Hè về tặng nhau hoa phượng đỏ

Tan trường mấy ai nhặt lá rơi

Ba tháng tạ từ thương chưa ngỏ

Tựu trường lớp học rộn rã vui

 

Thu đến thu đi trời sương nhạt

Hạ về hạ ở nắng ngập đường

Quạnh hiu phố thu buồn man mác

Trắng tà áo thả hạ vấn vương

 

Ngàn năm vẫn thu về cuối hạ

Thu qua tan tác lá vàng bay

Hạ sang phượng nở người đôi ngả

Thu hạ buồn ai biết hơn ai

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: