Tuesday, August 29, 2023

Trên Phố Gặp Người - Nguyễn Đạm Luân

Trên phố gặp người

 Chiều một mình trên phố

Lâu lắm rồi mới về

Cũng chốn xưa ngày đó

Đường dập dìu người di

 

Nơi này góc quán cũ

Vẫn chỗ ngồi ngày xưa

Một chiều mưa muộn đổ

Thu vừa mới sang mùa

 

Thấy em ngoài khung cửa

Tay trong tay với người

Dù không còn nhau nữa

Sao cứ mặn bờ môi

 

Mặn bờ môi mà nhớ

Một thuở mộng ban đầu

Đường mơ hoa lối cũ

Giờ nửa đời thương đau

 

Em một lời không nói

Gác trọ quặn thắt buồn

Em bỏ đi quá vội

Tôi ở lại vẫn thương

 

Tay bên người âu yếm

Em cười giữa phố đông

Trong tôi hoàng hôn tím

Hồn tan nát cỏi lòng

 

Em khuất rồi cuối ngõ

Phố ngấp nghé lên đèn

Giáo đường chuông chiều đổ

Đường tôi về không quen

 

Tình đã xa mà ngỡ

Còn đâu dó quanh đây

Phố không là phố cũ

Ai nào biết cho ai

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: