Monday, May 22, 2023

Đêm Nghe Tiếng Cổ Cầm - Từ Kế Tường

ĐÊM NGHE TIẾNG CỔ CẦM


Cổ cầm so đủ bảy dây
Đàn ma ai khảy vào tay áo người
Khi nghe gió lộng tiếng cười
Lúc rơi nước mắt khóc đời phù vân

Đêm mưa chìm nổi vầng trăng
Dấu hài in nửa chéo khăn xa mờ
Trăm năm đợi một người xưa
Bước qua vườn cũ nắng mưa ta nằm

Cổ cầm từ cõi xa xăm
Thổi tà áo bụi ngân trăm mảnh sầu
Phù dung nở trắng trên đầu
Cánh như sương khói hóa màu thời gian

Nhặt giùm ta mảnh trăng tan
Tay không giữ được tiếng đàn đã bay
Cổ cầm vừa đứt một dây
Như mưa nhạt bóng hạc gầy theo em.

Từ Kế Tường 

No comments: