Monday, May 22, 2023

Tự Tình Khúc - Nguyễn Đạm Luân

 Tự Tình Khúc

Cho một người ngồi ở cà phê Tùng, ĐàLạt một chiều mưa phùn đầu Thu xa xưa

 
Tôi trả lại người

ngày hôm qua

Những ngày tuy gần mà rất xa

Một thuở thương thầm không dám ngỏ

Lặng lẽ nhìn người lên xe hoa

 

Tôi trả lại người

ngày hôm nay

Cùng mối tình si theo gió bay

Cũng thu sang mùa vàng lá rụng

Ngậm ngùi giữ lại chút hương say

 

Tôi cũng trả lại

người ngày mai

Phố xưa còn nửa mảnh trăng gầy

Nửa mảnh trăng gầy hồn tôi đó

Người ở nơi nào người có hay

 

Nguyễn Đạm Luân

Chiều quê người 2023

No comments: