Tuesday, May 9, 2023

Xóm Cũ Tôi Về Anh Đi - Nguyễn Đạm Luân

 Xóm Cũ Tôi Về Anh Đi

 

Hôm tôi về xóm cũ

Anh đi từ lâu rồi

Con đường xưa còn đó

Vẫn vàng lá thu rơi

 

Cũng đã từ lâu lắm

Chưa lần gặp lại nhau

Tôi sông hồ muôn dặm

Mơ khanh tướng công hầu

 

Xóm buồn anh ở lại

Chong đèn tập làm thơ

Bao năm rồi vẫn vậy

Chưa trọn bài bao giờ

 

Con đường mòn cuối dốc

Ngày hai đứa lang thang

Nhớ những chiều tan học

Ngồi chờ nắng thu tàn

 

Rồi ngày mai tôi đi

Tiếc thương chẵng được gì

Tôi anh đường đôi ngả

Chưa nói tiếng biệt ly

 

Mai mốt gặp lại nhau

Chuyện kể lại từ đầu

Mộng công hầu khanh tướng

Cùng chung một nổi đau

 

Nguyễn Đạm Luân

2023

No comments: