Saturday, May 20, 2023

Về Ru Tình Quảng - Lê Đình Kịp

 VỀ RU TÌNH QUẢNG
Anh đứng lại nhìn buổi chiều Thượng Đức
Đồng trâu ăn mà lắm sự hồ nghi
Lửa đã dậy một đêm nơi Hà-Dục
Thì đổi Hà-Tân yên ổn được gì?

Dắt dìu nhau qua bên cầu Ái Nghïa
Vào trại tập trung trăm mối ngổn ngang
Bom sẽ cày đồi kia ra bình địa
Cây cối nào còn sau đợt khai hoang

Thắp niềm thương qua muôn ngàn cách trở
Quế Sơn ơi! Khổ cực đến bao ngày?
Những buổi sáng đã không còn phìên chợ
Duy-Xuyên buồn, em gái lãng khung quay
  
Rồi nhìn lại Điện Bàn, quê cha đó
Đồng tan hoang trước tuổi lúa dậy thì
Sợ nhiều nỗi tai bay và vạ gió
Nên xóm thôn nào giữ được người đi

Anh bỗng nhớ mỗi lần lên Trung-Phước
Mấy ai không mơ hò hẹn đá vàng
Dân xứ mõ tháng năm còn xuôi ngược
Khói sa trường thay bụi khói hầm than
   
Khi nỗi buồn đã cô thành tượng đá
Lòng hoang vu, Hiếu-Đức vọng phi trường
Ôi một dạo triền sơn này rộn rã
Thị trấn còn di tích Túy-Loan thôn

Lối Ngũ-Hành Sơn không chờ du khách
Đường xuyên Hãi-Vân mìn bẩy không lường
Đà Nẵng - Quãng Nam không xa mà cách
Anh biết làm sao sớm gặp người thương
   
Một chiều Hội-An nhớ về mấy ngã
Anh bâng khuâng nhìn suốt dãi sông Thu
Chãy trong lòng quê hương nghèo tơi tã
Nên rất buồn trên những bước phiêu du
                        

Lê Đình Kịp

304Đen – Llttm -  MT68

No comments: