Friday, December 22, 2017

Đà Nẳng & Vỡ Mộng - Khôi Nguyên


Bài Xướng

Đà Nẵng

 


Không có ăn mày lẫn kẻ ghiền,
Nhìn vô Đà Nẵng,thảy đều khen.
Huyền Không Thạch Động, khu du lịch,
Hải Cảng Tiên Sa, chỗ hái tiền.
Non nước, Sơn Trà, vui bất tận,
Thanh Bình bãi tắm, thú triền miên.
Lý Sơn, biển đẹp sao đành bán,
Đắc tội ngàn năm với Tổ Tiên…!

Khôi Nguyên

Vỡ Mộng

Ông hởi làm gì thế hởi ông?
Công lao  cho lắm cũng lao công.
Ruột đau nhắc đến thêm đau  ruột,
Lòng khổ muốn lui lại khổ lòng.
Có nước phải làm cho nước có,
Không nhà cam chịu nỗi nhà không.
Vọng cao nay biến thành cao vọng,
Mong ước vỡ rồi hết ước mong!

Khôi Nguyên.


                 

 

No comments: