Saturday, December 30, 2017

Sư Quốc Doanh (Thơ Xướng Họa) - LHN, HLO, Con Gà Què, Hồ Nguyễn, Trần Đông Thành & Nguyễn CangXướng : SƯ QUỐC DOANH

 

 
 
 
 
 
 
Quốc doanh xuất khẩu sãi ra ngoài,
Nghị Quyết âm thầm Đảng triển khai.
Sư trẻ ung dung ngồi nhịp cẳng,
Cụ già kính cẩn xá vòng tay.
Dứt kinh nhấp nháp vài ly rượu,
Xong kệ vui chơi mấy ván bài.
Ếch luộc chín dần thân chẳng biết,
Cộng đồng nhuộm đỏ khó ai hay.

LHN

HỌA 1 : SƯ GIẢ


Cái lũ sâu dân thích xá ngoài ,
Phô trương bán thánh thật công khai .
Bày trò phỉ báng người tu đạo ,
Giả bộ hiền nhân khéo chấp tay .
Tối đến chui vào hang gái đẹp ,
Ngày ra chợ cúi lạy van bài .
Cho rằng đạo lý suy đồi hết ,
Cứ tưởng người khen cũng rất hay .


HLO ( Dec , 26/17 )

HỌA 2 : SƯ SÃI NGÀY NAY


Sư sãi quốc doanh khắp chốn ngoài,
Đâu còn giấu giếm đã công khai.
Tụng kinh mắt liếc môi cười cợt,
Gõ mõ đầu quơ thọt cẳng tay.
Chuông dứt hét la“vô” ....nốc rượu,
Kệ xong vọng gọi “nhập”.... chơi bài.
Chùa xưa tĩnh lặng còn đâu nữa,
Nay chốn thiền môn diễn hát hay!


HỒ NGUYỄN (27-12-17)

HỌA 3: SƯ NÓN CỐI


Nón cối trên đầu, thích chạy ngoài,
Quốc doanh sư thối bốc mùi khai.
Mày tao chí chóe ngồi tu rượu,
Đồng chí nhi nhô đứng chỉ tay...
Thờ thẫn lờ đờ khi gõ mõ,
Láo liên tươi tỉnh lúc chơi bài.
Cửa chùa biến thể nơi dâm dật,
Hát múa điên khùng cứ tưởng hay !


Con Gà Què  (Dec . 26, 2017)

HỌA 4 : SƯ LÁU CÁ


Trọc lóc bình vôi nhãn hiệu ngoài
Kinh tài xuất khẩu giấy công khai
Di Đà lóc cóc cho qua lễ
Bồ Tát ê a để phủi tay
La Hán bầm gan than Xá lợi
Sa Tăng lúi húi phản Kinh bài
Đạo tràng rậm rật kinh doanh đảng
Bá chấy ăn chơi bá tánh hay


Trần Đông Thành

HỌA 5 : CON ĐƯỜNG BI ĐÁT


Dân Việt chạy tuôn ra nước ngoài
Con đường lén lút hoặc công khai
Đại gia ghép vợ, con du học
Sư sãi rửa tiền, cặp xách tay,
Trung Cộng gầm ghè khoe vũ khí
Việt Nam nhẫn nhục chịu an bài
Nhà tan nước mất dân nào biết
Giặc đã vào nhà mấy kẻ hay ?!

Nguyễn Cang


 

No comments: