Monday, December 11, 2017

Ông Lùi Sĩ (Xướng Họa) - LHN, HLO, Hồ Nguyễn, Nguyễn Cang Và Con Gà Què


Bài xướng : Ông Lùi Sĩ
 
 

 
 
 
 
 
Lùi Sĩ chơi vầy thiệt bứt gân ,
Khi không tiếng Việt xách ra mần .
Toàn dân ú ớ lo mò chữ ,
Cả nước ê a học đánh vần .
Văn hóa ngàn năm quăng sọt rác ,
Vạn đời lịch sử vất hầm phân .
Quyết hồng chớ chẳng cần chuyên giỏi ,
Đảng Cộng toàn gom một lũ đần .LHN

Họa 1: VÔ SỈ

Loài vô sỉ nói chữ như gân
Tiếng Việt văn chương vẫn cứ mần
Láu táu thêm âm làm trật nghĩa
Tài lanh đảo chữ sửa sai vần
Mấy đồ cà chớn đem ngâm giấm
Một lũ vô nghì để ủ – phân
Hận nước trong lòng dân tộc Việt
“Ve Chai” cứng ngắc thật ngu đần

HLO 

Họa 2: TIẾN SĨ LỤI

Ông Bùi cải cách kiểu lòi gân
Đổi chữ ra oai bắt phải mần
Cả nước xách dù đi mẫu giáo
Bàn dân thiên hạ học mò vần
Làm sao phân biệt “ku” và “kuốk”?
Nên phải vứt vào hố với phân
Tiến sĩ xuất thân lò thịt mổ
Hại dân hại nước thật ngu đần !


Nguyễn Cang(4/12/17)

*Chú thích: “ku” và “kuốk”: ku (là âm q, âm đầu của chữ “quốc” (quốc gia) : nước
“kuốk” ( là chữ “cuốc”, chỉ cái cuốc).
Theo cách viết mới thì hai chữ trên đều viết thành một âm duy nhất là “kuốk”, nên không còn phân biệt được nghĩa của hai chữ trên


Họa 3: TIẾN SĨ GIẤY

Tiến sĩ gần đây thật nhức gân ,
Văn chương chữ nghĩa lại đem mần .
Làm càn cải tiến thêm vài mẫu ,
Sửa bậy canh tân bớt mấy vần .
Từ trước  “chờ ” ,  “trờ ” luôn dễ đọc ,
Bây giờ  “quốc ” ,  “cuốc” khó mà phân .
Chẳng cần sửa đổi thêm chi nữa ,
Phức tạp chi thêm một lũ đần .


HLO ( 04/12/17 )

Họa 4: KẺ NGU NÊN TỈNH THỨC

Ngày xưa Tiến sĩ ngọc ngà gân,
Lùi Sĩ ngày nay xé sách mần.
Tiếng Việt cổ nhân sanh tuyệt ngữ,
Quái thai kẻ ngốc loạn âm vần.
Ngàn năm ngôn ngữ trong như ngọc,
Phút chốc văn chương thúi tợ phân.
Ngốc lú ai kia xin tỉnh trí,
Kẻo mang tiếng xấu “kẻ ngu đần”.

HỒ NGUYỄN


 
Họa 9 : “NGÀI THIẾN SĨ”

Cụ Buồi Hèn (*) cứ nghĩ còn gân,
Tiếng Việt mắc gì mà phải mần?
Cong lưỡi đọc không xong mấy chữ ?
Trẹo hàm nói chẳng được vài vần.
Âm mư
u tráo trở tiêu hồn nước,
“Ngâm” cứu lọc lừa tạo hũ phân.
Đừng tưởng lão khùng hay rững mỡ,
u Tàu, kế đảng : giả tên đần !

Con Gà Què (Dec. 03, 2017)

*) TS Bùi Hiền – Người đã đề nghị cải cách tiếng Việt mới theo cách của người Việt khi học phát âm tiếng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: