Tuesday, December 19, 2017

Hoa Mười Giờ & Hái Hoa - Lê Đạt


Hoa mười giờ 
 
 
 

 

Em hái hoa mười giờ 
Hoa thì em mười bảy 
Tim tìm em chả thấy 
Hoa chỉ hoa mười giờ 

 
Anh trồng hoa mười giờ 
Hoa mở vườn em hái 
Mắt đuôi chớp xuân về 
Hoa chạy hường lên má 

 
Hoa em đền hoa má 
Thơm má hoa mười giờ 
Mưa rửa đền 
Hoa tuổi trắng lau quên. 

 

Hái hoa 

 
Anh rừng anh hái hoa 
Hoa lúm hoa bông thắm 
Hoa bông môi thật hồng 
Em đùa em lấy chồng 
Hoa cho bông chết đắng 
Anh lòng anh hái hoa 
Hoa hái hoa bông thắm 
Hoa bông hoa rỏ hồng 
Hoa hồng bông hồng bông 

 
Lê Đạt

Tham gia kháng chiến chống Pháp 46 - 54. 
Từng cộng tác tại ban Tuyên Huấn Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam; Hội Văn Nghệ Trung Ương (tiền thân của Hội Nhà Văn Việt Nam).
Thuộc nhóm Nhân văn Giai phẩm
Bị khai trừ khỏi Hội và cấm sáng tác hơn 30 năm. 

 

No comments: