Tuesday, December 19, 2017

Vài Hình Ảnh Của Một Thời Không Xa Lắm - 304Đen Llttm


Vài hình ảnh của một thời không xa lắm

 


Hình trên chứng minh một cách hùng hồn, cờ Vàng, ba sọc đỏ là cờ Tổ Quốc VN đã có truớc khi bị chia đôi sau cái gọi là Chiến thắng ĐBP 1954. Người dân Hà Nội đã từng thấy. Còn về cờ máu một Sao Vàng Phúc Kiến , dân chúng Hà Nội mới thấy xuất hiện từ sau 1954, kể từ ngày quân cộng sản, nón cối dép râu, v"tiếp thu" Hà Nội theo hiệp định Geneve 1954 cho phép .

 
 

Một người đẹp của lực lượng Nhân Dân Tự Vệ Đô Thành Sài Gòn 1970

No comments: