Monday, December 4, 2017

Trái Ớt Ngọt - Ngọc Thử


Trái Ớt Ngọt
 

 
 
 
Ớt Ba Lai vừa cay vừa ngọt
Bà con nghe có lọt tai không ?
Từ ngày giải phóng Miền Nam
Đời anh Ba đã hoàn toàn đổi thay
Anh đem nhà máy cưa cày
Hiến dâng nhà nước phủi tay về nhà .
Anh lo trồng đậu trồng cà
Gieo ao rau muống để mà độ thân
Xe hơi anh cũng cóc cần
Chật nhà chật cửa tốn xăng hại tiền
Sang qua người khác cho yên
Luyện cho chân cứng đá mềm mới nghe
Trước kia cái bụng ngang phè
Ngày nay bụng bự đã de mất rồi .
Gặp nhau nói nói cười cười .
Mừng anh nay đã ra người nông dân.
Anh rằng sáu chục mùa xuân .
Ngày nay mới được tấm thân an nhàn .
Anh khoe sản phẩm anh làm
Anh cưng trái ớt hơn vàng trong kho .
Tặng tôi vài trái làm quà .
Chuyện cay như ớt lại pha khôi hài .
Ớt này vừa ngọt vừa cay .
Nhờ ơn cách mạng có mày , ớt ơi !

 
Ngọc Thử 1976  

 

No comments: