Thursday, December 14, 2017

Đến Hẹn Đông Về Cỏ Hoa Cằn Cỗi - Vkp Công chúa nhỏ


ĐẾN HẸN ĐÔNG VỀ CỎ HOA CẰN CỖI 
(Thương mến tặng người lính già xa xứ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thương anh lính già lưu vong đất khách
Đến cuối đời vẫn chưa hết đau thương
Mất hai mùa mưa nắng ở quê hương
Mất cả thâm tình người chung nguồn cội!

*
Giờ tay yếu mắt mờ chân lỏng gối
Trông về đất mẹ mộng ước chứa chan
Mong mai kia được rũ nắm xương tàn
Cạnh người thân để nghe lời than khóc...

*
Mùa Đông xứ người thân côi lạnh cóng
Đêm không tròn giấc nhớ bóng người xưa
Trót  đổi trao thề hẹn lúc giao mùa
Ghép nửa đôi tim chung dòng máu nóng...

*
Tình yêu chết  khi phong ba biển động
Sóng vỗ xô bờ cuốn cát mang đi
Không già từ cũng không phút chia ly
Đến hẹn Đông về, cỏ hoa cằn cỗi!!!

      
Saigon 10/12/2017
vkp công chúa nhỏ

 

 

No comments: