Monday, December 11, 2017

Chỉ Là Chuốc Thảm Mua Sầu - vkp Phương tím & Biệt Khúc - Con Gà Què


CHỈ LÀ CHUỐC THẢM MUA SẦU

(Xin Cảm ý bài Biệt Khúc của Con Gà Què trong  xin tặng người dưng )

 

                            


Chia ly nào chẳng lệ rơi?
Người đi biền biệt cuối trời cách xa
Tay buông lơi, mắt nhạt nhòa
Anh lầm lũi bước, thôi đà mất nhau
Xưa chinh chiến, nén thương đau
Giờ an hưởng, sao nghẹn ngào trong tim?
Nhớ thương chỉ biết kiếm tìm
Đêm dài mộng ảo bóng hình cố nhân
Thà  đành vĩnh biệt một lần
Còn hơn đày đọa bản thân suốt đời
Trăm năm duyên nợ do Trời
Tình buồn gặp lại, đổi dời được đâu?
Chỉ là chuốc thảm mua  sầu
Vấn vương, lưu luyến, đêm thâu... lạnh lùng!!!

          
Saigon 30/11/2017
vkp phượng tím

 

BIT KHÚC

Còn đây một phút cuối này thôi,
Tàu sẽ đưa anh vĩnh biệt rồi.

Quên ánh trăng vàng cùng dạo bước,

Bỏ cơn sóng bạc chung vờn bơi.

Vấn vương không đủ nguôi sầu nhớ,

Lưu luyến chẳng tròn thỏa xót rơi…

Bịn rịn làm chi thêm chút nữa,

Buông tay chấp nhận mãi xa rời !


Con Gà Què (Galang 28/11/1980)

No comments: