Sunday, December 3, 2017

Tha Thứ Cho Em (Phỏng Dịch) - Con Gà Què
FORGIVE ME

I really do love you,
But I need to let you know,
I have not been true,
And now I must go.

Our trust is now broken,
And there’s no going back.
A love left unspoken,
Pushed me off track.

I know that I did wrong.
And for that I am sorry.
I just couldn’t stay strong,
This burden was too heavy.

I placed my heart,
In someone else’s hands.
A man who won’t depart,
Next to me heart will always stand.

I cannot deal with this pain,
And you know why,
No need to further explain,
So now it’s good-bye.

I will never forget,
What we used to be.
I hold no regret,
And hope you will forgive me.
by Natalie84  ( * )

Phỏng dịch

THA THỨ CHO EM
 
 
 
 
 
 
Em tưởng yêu anh rất thật lòng,
Nhưng nay cần nói rõ là không,
Vì em đã chẳng yêu chân thực,
Giờ phải xa anh dẫu đắng lòng.

Tin tưởng trong nhau giờ đã vỡ,
Làm sao quay lại thuở ươm mơ,
Tình xa lặng lẽ em nào biết,
Đã đẩy xô em khỏi bến bờ

Em biết rằng mình đã trót lầm,
Cho em xin lỗi rất thành tâm.
Bởi lòng mềm yếu không sao cưỡng,
Ray rứt trong hồn trĩu nặng tim !

Em đã yêu người ấy quá sâu,
Lỡ trao trọn vẹn tim cho nhau.
Vòng tay ấm áp của người ấy,
Sẽ mãi ôm em đến bạc đầu.

Vì vậy nên em rất đớn đau,
Nếu như giữ mãi nỗi thương sầu.
Mong anh tự hiểu điều em nói,
Vĩnh biệt tình anh, xin vẫy chào !

Em chẳng làm sao quên được đâu,
Về bao kỷ niệm đã cùng nhau.
Cũng không hối tiếc điều chi nữa,
Hy vọng anh sẽ tha thứ nào !


Con Gà Què
(Mpt. June 15, 2017)

No comments: