Sunday, December 17, 2017

Ngôn Tình - Kim Oanh, Lục Tình - Khôi Nguyên & Thơ Yết Hậu - Lý Đức Quỳnh & Khôi Nguyên (Thơ Xướng Họa)


Ngôn Tình


 
 
 
 
 
 
Giọt Tình thả xuống dòng thơ
Lệ Tình đẫm ướt bến cô liêu buồn
Biển Tình bạc trắng vô ngôn
Hương Tình theo gió gọi hồn người thơ
Thuyền Tình vớt bóng trăng mơ
Sóng Tình nghiệt ngã tràn bờ xoá tan
 

Kim Oanh

Họa

Lục Tình

Giọt Tình nhoè nhoẹt trang thơ,
Lệ Tình gợi cảnh thân cô đơn buồn.
Biển Tình không thể dụng ngôn,
Hương Tình thoang thoảng gợi hồn hoài thơ.
Thuyền Tình trăng vỡ ánh mơ,
Sóng Tình đã dậy, cõi bờ  cũng tan.

Khôi Nguyên

Bài  Xướng

Thơ Yết Hậu

Mẹ Sắp Đi Xa
Mõi mệt tay cầm những rụng rời
Trùng phùng bạch hạc vút trăng rồi
Bờ xưa lạnh lẽo qua ngày trọ
Thôi!

Lý Đức Quỳnh

HỌA   

Thơ Yết Hậu
 
 
 
 
 
 
Tĩnh Ngộ

Lơ đãng học hành lệ mẹ rơi,
Lòng con hối hận nát tan rồi,
Từ nay, trước mẹ con xin hứa.
Thôi!
Xoa đầu, lệ  mẹ chẳng còn rơi,
Mẹ hãy tin con đã quyết rồi.
Cái thú lang thang không có nữa:
Thôi!
Không làm lệ mẹ tái tuôn rơi,
Lời nói con đây mãi nhớ rồi,
Lêu lổng, ham chơi quên sách vở:
Thôi!

Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

 

No comments: