Wednesday, December 10, 2014

Đêm Nằm Nghe Tiếng Mưa - Thuyên Huy


Đêm Nằm Nghe Tiếng Mưa

 


 
 
 
 
 
 
 
Có những đêm nằm nghe tiếng mưa
Buồn vương theo từng giọt cuối mùa

Em đi từ độ Hè thay áo
Từ độ hỏi thầm thương nhau chưa

 
Đứng ở cuối đường ta tiễn nhau

Hắt hiu mưa đếm giọt Hạ sầu
Bất chợt chút Đông về trong mắt

Tình bỏ tình đi hun hút sâu

 
Em bước đi rồi tôi ngó theo

Đời tôi là những chuyến xe chiều
Người đi ray rứt trong vội vã

Người về tan tác nổi quạnh hiu

 
Ở cuối chân trời em thấy không

Phố xưa sông cứ rẽ đôi dòng
Giáo đường vắng tiếng hồi chuông đổ

Mưa nhẹ sao lòng tôi bão giông

 
Phượng rớt bên đường đôi cánh thưa

Cố quên sao tôi vẫn cứ chờ
Đêm nay trời đất dường như khóc

Khóc vĩnh biệt tình theo tiếng mưa

 Thuyên Huy

 


 

 

 

 

No comments: