Tuesday, December 2, 2014

Tình Quê Mấy Nẽo Trong Hồn - Vĩnh Hòa Hiệp


Tình Quê Mấy Nẽo Trong Hồn

 Nhà Xưa

 Đêm về nằm ngủ nhà xưa
Hồn chia hai lối mộng vừa chớm qua

Xác nào ở tận quê nhà
Hồn bay qua biển cách xa ngàn trùng

 

Lối Nhỏ

 Leo cây trứng cá hàng ba
Giành nhau từng trái mà la trưa hè

Em thua đành đứng khóc nhè
Cây không còn nữa mà nghe nặng lòng

 

Thằng Ta

 Anh theo xe bán hàng rong
Mê bò mía mặn những đồng chắt chiu

Xí ngầu ba bảy cũng liều
Có hôm tổ trác buồn hiu cõi lòng

Tiếng chuông vang vọng thinh không

 

Vĩnh Hòa Hiệp

(Tuần báo Chuông Sài Gòn – Melbourne)
 
 
 

No comments: