Tuesday, December 2, 2014

Hồ Gươm - Hồ Nguyễn & Bài Họa - Nguyễn Cang, Khôi Nguyên


Hồ Gươm

 

 

Hồ Gươm nước biếc thoáng mênh mang
Phượng đỏ lung linh đón nắng vàng
Bướm lượn vờn quanh hoa gợi sắc
Én bay thẳng cánh vuốt mây ngàn
Đường quanh thấp thoáng xe lui tới
Cầu đỏ vươn cao vượt bắc ngang
Bóng dáng rùa linh như thoáng hiện
Dư âm tích cũ kiếm huy hoàng.

 Hồ Nguyễn

01.12.14

 

 

Hoạ Bài Hồ Gươm của Hồ Nguyễn


Bài 1 - Hồ Gươm Sử Tích

Hoàn Kiếm khơi nguồn dạ xót mang
Thanh gươm Lê Lợi trả rùa vàng
Gian nan kháng chiến mười năm lẻ
Đuổi giặc hung hăng bạt núi ngàn
Thâu tóm quyền hành vang một cõi
Dựng xây đất nước chí hiên ngang
Nước Nam văn hiến nghìn năm rang

Cay đắng rằng nay hết bảo hoàng!

Nguyễn Cang

 

Bài 2


Rùa thần thu kiếm lúc vua mang
Kỷ niệm dựng nên chiếc Tháp vàng
Thê Húc cây cầu tô thảm đỏ
Ngọc Sơn hương khói giống mây ngàn
Hồ Gươm tiếp kẻ qua du lịch
Hà Nội đưa người viếng dọc ngang
Nước bốn ngàn năm văn hiến rạng
Sao nay chợt tủi thấy bàng hoàng

Khôi Nguyên

 

 

 

 

No comments: