Sunday, December 7, 2014

Về Nơi Người Đã Ở & Thoáng Bụi Xưa - Thuyên Huy


 

Về Nơi Người Đã Ở
 

Về Tây Ninh nhớ Ngũ Long
Nghe Vàm Cỏ nhận làm sông một đời
Cổng biên thùy gió không vui
Quán đêm hong lửa chờ người khách xưa
Gò Dầu mấy ngõ me thưa
Em  theo bụi đó cuốn mùa Hạ đi
Ừ thôi biết nói năng gì...
 Thuyên Huy
 
Thoáng Bụi Xưa
 

Ở đây cây cỏ buồn tênh
Long Hoa bốn cửa cũng hình dáng xưa
Dài theo từng khóm trúc thưa
Em hong tóc cũ giữa mùa nắng hanh
Bỏ Tha La thôi cũng đành
Thương hoa Gạo trắng thương tình gác chuông
Thì thôi bụi ở cuối đường...
 Thuyên Huy
 
 
 

No comments: