Sunday, December 7, 2014

Mưa Đêm Nay - Trường Anh


Mưa Đêm Nay
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thăm thẳm đường trường
Sông hồ gió lộng
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay
Mưa Cẫm Giang như niềm đau ai khóc
Sương sụt sùi trong mấy nẽo truông lầy
Cho cốc cà phê
Cô hàng xanh tóc
Ta uống đắng cay hay mắt em say
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Nhớ nhau nửa đời một giấc ngủ say

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng biên thùy
Lòng tham luôn dời cọc
Rồi với thời gian rặng cỏ xanh cây
Cho thêm nữa cà phê sao em khóc
Ta hiểu rồi
Lòng đã cảm thương vay
Nước sông Vàm Cỏ nguồn xuôi trong lọc
Trăng gió mang  ta về với quán đêm nay.

Trường Anh

No comments: