Saturday, December 6, 2014

Mùa Đông Đất Khách - Khôi Nguyên


Mùa Đông Đất Khách

 
(Họa của Quang Tuấn)


Mùa Đông tuyết ủi tấp bên đường,
Những kẻ không nhà (homeless) khổ thiếu lương.
Thở khói đứng chờ bên góc phố,
Hà hơi đợi lượt sát hông phường.
Cỏ cây trụi lá đau hồn nước,
Sông nước đóng băng chạnh cố hương.
Nhằm lúc mơ về tia nắng ấm
Sưởi lòng cô lẻ chốn tha phương .


Khôi Nguyên

 
   
No comments: