Tuesday, December 2, 2014

Tình Xa - Đằng Phương


Tình Xa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Một sáng hơi may cuốn bụi đường
Đô thành êm ấm dưới màn sương

Chàng nghe văng vẳng lời sông núi
Khêu gợi trong lòng chí bốn phương

 
Trong lúc tư bề dậy lửa binh

Bày chi yến tiệc lúc đăng trình
Đôi lời dặn dỗ đầy thân mến

Cũng đủ cho nhau thấu nổi tình

 
Chẳng lẽ làm nhau phải nản lòng

Ai đem nước mắt tiễn anh hùng
Nghẹn ngào nàng gát dòng châu lệ

Lặng lẽ đưa chàng đến bến sông

 
Từ đó đời xoay ngược nẻo đường

Muôn trùng sông núi rẽ uyên ương
Chàng đi lăn lóc miền xa lạ

Nàng với con về ở cố hương

 
Trong lúc xông pha giữa trận đời

Đâu còn nhớ đến ở xa xôi
Có người thân mến đang chờ đợi

Đếm bước mình đi ở góc trời


Nhưng cứ đêm đêm lại thả hồn

Bay về bên cạnh kẻ cô đơn
Và ngoài muôn dậm đường xa cách

Hai kẻ yêu nhau vẫn sống gần.

 
Đằng Phương

No comments: