Saturday, December 20, 2014

Mùa Đông Đất Khách - Họa Thơ Nhất Tuấn - Khôi Nguyên


Mùa Đông Đất Khách 

 
Bài Xướng

 

 Mùa Đông Đất Khách

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Băng đóng đầy sân, tuyết ngập đường,

Mùa đông đất khách quá thê lương.

Khói sương mù mịt, mờ sông núi,

Mưa gió lê thê, lạnh phố phường.

Ngữa mặt lên trời, thương bạn hữu,

Cúi đầu xuống đất, nhớ quê hương.

Ai về góp nắng hồng quê Mẹ

Sưởi ấm hồn ta lạc viễn phương.

 

Nhất Tuấn

 

Bài Họa

 

Mùa Đông Đất Khách

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Đông tuyết ủi tấp bên đường,

Những kẻ không nhà đợi tiếp lương.

Thở khói đứng chờ bên góc phố,

Hít hơi ngồi  ngóng sát hông phường.

Cây trơ cành ốm, thương quê cũ,

Suối lạnh nước đong, chạnh cố hương.

Lòng mãi mơ về tia nắng ấm,

Sưởi lòng cô lẻ chốn tha phương.

 

Khôi Nguyên

 

 

 

 


 

 

No comments: